O nás

We are bulls fighting with bears, we need bears just like they need us.


Kdo jsme?

- Jsme především retail, jsme soukromé osoby, jednotlivci kooperující ve skupině. Na základě společného Know-How a nástrojů jak technické, tak fundamentální analýzy, se snažíme predikovat pohyb ceny konkrétního finančního instrumentu. V některých případech vývoje obchodní strategie, využíváme genetických algoritmů, generovaných za pomoci strojového učení na základě vzájemného křížení a mutace zdrojových kódů.

Co děláme?

- Spekulujeme na rozdíl, nebo-li vývoj ceny podkladového aktiva v čase. Používáme k tomu jak pevně stanovené podmínky strategie, které následně při obchodování dodržujeme, tak vlastní  automatické obchodní systémy, které tuto náročnou činnost v některých případech provádějí za nás. Naše obchodní aktivita se především specializuje na americké a evropské akciové indexy, hlavní forexové páry a nejvýznamnější kryptoměnu, Bitcoin.

Jaké jsou naše cíle?

- Naším cílem je v závislosti na obchodní aktivitě samozřejmě generovat zisk. Náš investiční horizont je nekonečný (nemáme stanovenou žádnou cílovou částku, ani datum konečného opuštění trhů) a právě to nás zřejmě přirozeně nutí vyhledávat dlouhodobě udržitelné přístupy, vedoucí k dlouhodobé ziskovosti. Ziskovost měříme z pohledu kvartálu a kalendářního roku, přestože si reportujeme týdenní vývoj obchodních výsledků, na základě kterých průběžně upravujeme složení našeho obchodního portfolia i další vývoj obchodních strategií. Díky tomu jsme schopni pružně reagovat na nové podmínky trhů a nejsme odkázáni na funkčnost/nefunkčnost jediného přístupu po nekonečně dlouhou dobu, což jak se v praxi ukazuje, v reálném prostředí trhů stejně nefunguje. Tímto systematickým přístupem ke správě a vývoji strategií si zvyšujeme schopnost profitabilně i v budoucnu obchodovat na trzích, které třeba ani dnes ještě neexistují. Nemáme a ani nevěříme na žádný svatý grál. Věříme na poctivou analytickou práci, vysoce disciplinovaný trading a komputativní výkon našich procesorů zapojených do výroby, vývoje a správy geneticky vyvíjených obchodních algoritmů.

Jaká rizika podstupujeme?

- Vzhledem k faktu, že se pohybujeme v nejvíce rizikovém odvětví finančního segmentu a v teoretické rovině riskujeme veškerý náš investovaný kapitál, naší největší snahou je tato rizika co možná nejvíce minimalizovat a to i na úkor teoreticky větších výnosů. Jinak řečeno. V situacích ve kterých to lze, vždy spíše volíme vrabce v hrsti, než-li holuba na střeše. Neradi se pouštíme do hurá akcí :-)

Co neumíme?

- Neumíme garantovat naše obchodní výsledky. Na základě v minulosti realizovaných obchodů nedokážeme garantovat případnou ziskovost, nebo ztrátovost realizovaných obchodů v budoucnu. Na druhou stranu, ale také nic neschováváme. Veškeré námi veřejně obchodované účty jsou k nahlédnutí každému a to s plnou obchodní historií, navíc ověřenou nezávislým auditorem třetí strany. Investoři odebírající naše obchodní signály vidí naše obchody jak u nás, tak především na svých soukromích obchodních účtech a mohou tak v reálném čase kontrolovat jak kvalitu poskytovaných služeb brokerem RoboForex, tak stav vlastního účtu. Mají tak dokonalou a hlavně plnou kontrolu nad svými finančními prostředky, které nikam z jejich účtů neodcházejí. Veškerá obchodní činnost probíhá přímo na klientských obchodních účtech prostřednictvím služby CopyFX a zůstává tak plnou zodpovědností každého investora se o svoje investice aktivně starat. V žádném případě nepřebíráme zodpovědnost za něčí investiční rozhodnutí ani za provoz služby CopyFX.


Vytvořte si webové stránky zdarma!