SRIXXX EA upgrade v1.6

02.04.2021

MADEX-SRIXXX

V silném, převládajícím trendu, který je velmi vyhlazený bez větších korekcí, jako právě tento aktuální, probíhající v 13. týdnu, jsme zaznamenali nezvykle velký počet navazujících ztrát z proti trendových obchodů. Tedy aktuálně těch krátkých, které realizuje právě EA.

Celkově za 13. kalendářní týden systém v býčím trendu realizoval 4 krátké obchody, z toho byly 3 ztráty a pouze jeden zisk. Po ne příliš dlouhé, ale zralé úvaze jsme se schodli na tom, že by jsme se rádi do budoucna chtěli takovým to obchodům zcela vyhnout.

Úspěšně jsme analyzovali jestli mají tyto konkrétní obchody nějaké společné znaky, aby jsme je mohli definovat a ideálně zcela vyfiltrovat.

Museli jsme tedy reagovat na vzniklou situaci a přizpůsobit podmínky strategie tak, aby nebyla tolik náchylná na "jednosměrný pohyb ceny". 

Aktuálně jsme už připravili novou verzi kódu, do které jsme implementovali další filtr, který by měl řešit i problém dlouhých pozic z předchozí verze. Tímto novým způsobem filtrace jsme tedy pravděpodobně vyřešili oba problémy najednou a v následujícím 14. týdnu budeme sledovat na testovacích neveřejných, ale reálných účtech technickou funkčnost nové verze kódu.

Pokud bude implementace filtru funkční, a systém bude pracovat optimalizovaně v obou směrech, plánujeme nasazení EA zpět na veřejný účet od 15. týdne.


Vytvořte si webové stránky zdarma!