Report 2022-03

02.04.2022

!!! WARNING !!!

With immediate effect, we have introduced individual approval of requests for subscriptions. 

All requests coming from the Russian Federation and Belarus will be rejected without exception.

All investments coming from Russia and Belarus have been terminated as of today.

MADEX-OMIKRON - z výsledků obchodování a podrobné analýzy za celý uplynulý rok obchodní aktivity strategie došlo k výrazné změně v oblasti risk a money managementu, odstranění dodatečných podkladových trhů a zaměření se pouze na S&P 500. Důsledkem aplikovaných změn je očekávána v aktuálním obchodním období výrazně menší míra rizika a čerpání obchodního účtu s celkově vyšším % ročním výnosem.

MADEX-DELTA - u strategie Delta byl rating snížen meziměsíčně z 60% na 1% bod. Na výsledcích obchodování je vidět, že z důvodu převládajícího bočního trendu, kdy cena osciluje během celého 1Q/22 mezi cenovými úrovni resistence na 65K BTCUSD a supportu 35K BTCUSD generujeme v celkovém objemu obchodů ztrátu. Současná situace cenotvorby BTC není pro podmínky strategie příznivá a proto došlo i k úpravě filtrování vstupních signálů na základě přesnějšího vyhodnocování volatility, která je teď více sledována. Výsledkem těchto opatření by měla být na úkor menšího počtu realizovaných obchodů, výraznější změna mezi poměrem ziskových a ztrátových obchodů. Tím pádem bychom mohli očekávat pozitivnější obchodní bilanci i v takto bočním trendu, který na BTCUSD celý kvartál převládá.

MADEX-SIGMA - během 1Q/22 jsme měli možnost otestovat s 15% propadem ceny na obchodovaném S&P 500 robustnost strategie. Výsledky jsou dobře predikovatelné, strategie je stabilní a naplňuje předem nastavené cíle, což je dobře vidět i na týdenních reportech zaměřených na sledování měsíčních cílů.


Vytvořte si webové stránky zdarma!